fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Yale

Yale – MR 20H

Pic2519[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa8076 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất360 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2549 mm mm
Rộng1270 mm mm
Cao3375 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất6.4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3880 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h

Pic2519[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa8076 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất360 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2549 mm mm
Rộng1270 mm mm
Cao3375 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất6.4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3880 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h
Đang cập nhật...

Yale – MR 20

Pic2519[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa6426 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất500 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2477 mm mm
Rộng1270 mm mm
Cao2725 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất6.4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3470 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h

Pic2519[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa6426 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất500 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2477 mm mm
Rộng1270 mm mm
Cao2725 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất6.4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3470 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h
Đang cập nhật...

Yale – MP 20XV

Pic2518[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa130 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất30 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài1850 mm mm
Rộng716 mm mm
Cao1220 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất2 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe750 Kg Kg
Vận tốc di chuyển6 km/h km/h

Pic2518[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa130 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất30 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài1850 mm mm
Rộng716 mm mm
Cao1220 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất2 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe750 Kg Kg
Vận tốc di chuyển6 km/h km/h
Đang cập nhật...

Yale – MP 20XD

Pic2517[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa1650 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất160 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2575 mm mm
Rộng780 mm mm
Cao1560 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe1100 Kg Kg
Vận tốc di chuyển8 km/h km/h

Pic2517[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa1650 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất160 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2575 mm mm
Rộng780 mm mm
Cao1560 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe1100 Kg Kg
Vận tốc di chuyển8 km/h km/h
Đang cập nhật...

Yale – MP 20X

Pic2517[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa130 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất40 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2368 mm mm
Rộng780 mm mm
Cao1560 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe950 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h

Pic2517[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2000 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa130 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất40 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2368 mm mm
Rộng780 mm mm
Cao1560 mm mm

Động cơ

Loại động cơĐiện
Công suất4 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe950 Kg Kg
Vận tốc di chuyển10 km/h km/h
Đang cập nhật...

Yale – GDP25TK

Pic2523[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2500 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa3000 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất680 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2600 mm mm
Rộng1160 mm mm
Cao1995 mm mm

Động cơ

Loại động cơDiesel
Công suất50.6 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3880 Kg Kg
Vận tốc di chuyển18 km/h km/h

Pic2523[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thống số chung

Tải trọng nâng lớn nhất2500 Kg Kg
Chiều cao nâng tối đa3000 mm mm
Tốc độ nâng lớn nhất680 mm/s mm/s

Kích thước xe

Dài2600 mm mm
Rộng1160 mm mm
Cao1995 mm mm

Động cơ

Loại động cơDiesel
Công suất50.6 kW kW

Các thống số khác

Trọng lượng xe3880 Kg Kg
Vận tốc di chuyển18 km/h km/h
Đang cập nhật...