fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Xe vận chuyển bê tông

Dongfeng – EQ5251GJB

Pic2509[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng14350 kg kg
Chiều dài8960 mm mm
Chiều rộng2490 mm mm
Chiều cao3700 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học9 m3 m3
Dung tích chứa bê tôngm3
Đường kínhmm
Tốc độ quay thùng16 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm2000 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơmBar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiển
Công suất yêu cầukW

Pic2509[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng14350 kg kg
Chiều dài8960 mm mm
Chiều rộng2490 mm mm
Chiều cao3700 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học9 m3 m3
Dung tích chứa bê tôngm3
Đường kínhmm
Tốc độ quay thùng16 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm2000 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơmBar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiển
Công suất yêu cầukW
Đang cập nhật...

Deawoo – K4M6F

Pic2508[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng12200 kg kg
Chiều dài8335 mm mm
Chiều rộng2495 mm mm
Chiều cao3720 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình họcm3
Dung tích chứa bê tôngm3
Đường kínhmm
Tốc độ quay thùngVòng/phút
Lưu lượng bơmLit/phút
Áp suất bơmBar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiển
Công suất yêu cầukW

Pic2508[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng12200 kg kg
Chiều dài8335 mm mm
Chiều rộng2495 mm mm
Chiều cao3720 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình họcm3
Dung tích chứa bê tôngm3
Đường kínhmm
Tốc độ quay thùngVòng/phút
Lưu lượng bơmLit/phút
Áp suất bơmBar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiển
Công suất yêu cầukW
Đang cập nhật...

Cifa – SLA 9


Pic1693[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng4460 kg kg
Chiều dài7407 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu72 kW kW

Pic1693[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng4460 kg kg
Chiều dài7407 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu72 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – SLA 8

Pic1693[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng4460 kg kg
Chiều dài7407 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu72 kW kW

Pic1693[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng4460 kg kg
Chiều dài7407 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu72 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – SL 9

Pic1689[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng3860 kg kg
Chiều dài7177 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnPTO
Công suất yêu cầu72 kW kW

Pic1689[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng3860 kg kg
Chiều dài7177 mm mm
Chiều rộng2357 mm mm
Chiều cao2695 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học15.9 m3 m3
Dung tích chứa bê tông9 m3 m3
Đường kính2300 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnPTO
Công suất yêu cầu72 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – RHS 130

Pic1682[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5670 kg kg
Chiều dài7900 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2838 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học20.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông12 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu95 kW kW

Pic1682[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5670 kg kg
Chiều dài7900 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2838 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học20.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông12 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu95 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – RHS 120

Pic1684[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5480 kg kg
Chiều dài7370 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2800 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học18.6 m3 m3
Dung tích chứa bê tông11 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu85 kW kW

Pic1684[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5480 kg kg
Chiều dài7370 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2800 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học18.6 m3 m3
Dung tích chứa bê tông11 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu85 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – RHS 110

Pic1686[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5230 kg kg
Chiều dài7150 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2777 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học17.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông10 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu76 kW kW

Pic1686[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5230 kg kg
Chiều dài7150 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2777 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học17.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông10 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnĐộng cơ riêng
Công suất yêu cầu76 kW kW
Đang cập nhật...

Cifa – RH 130

Pic1683[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5070 kg kg
Chiều dài7900 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2838 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học20.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông12 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnPTO
Công suất yêu cầu95 kW kW

Pic1683[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng5070 kg kg
Chiều dài7900 mm mm
Chiều rộng2360 mm mm
Chiều cao2838 mm mm

Thùng chứa

Dung tích hình học20.1 m3 m3
Dung tích chứa bê tông12 m3 m3
Đường kính2350 mm mm
Tốc độ quay thùng14 Vòng/phút Vòng/phút
Lưu lượng bơm400 Lit/phút Lit/phút
Áp suất bơm3.5 Bar Bar

Điều khiển thùng chứa

Kiểu điều khiểnPTO
Công suất yêu cầu95 kW kW
Đang cập nhật...
Trang 1 / 212