fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Sullair

Sullair – 600H

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất205 kW kW
Trọng lượng hoạt động4559 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài4851 mm mm
Rộng2210 mm mm
Cao2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay1800 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất205 kW kW
Trọng lượng hoạt động4559 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài4851 mm mm
Rộng2210 mm mm
Cao2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay1800 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 375

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất84 kW kW
Trọng lượng hoạt động1882 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài2431 mm mm
Rộng1478 mm mm
Cao1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2250 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất84 kW kW
Trọng lượng hoạt động1882 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài2431 mm mm
Rộng1478 mm mm
Cao1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2250 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 225H

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất61 kW kW
Trọng lượng hoạt động1234 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3640 mm mm
Rộng1661 mm mm
Cao1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay2500 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất61 kW kW
Trọng lượng hoạt động1234 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3640 mm mm
Rộng1661 mm mm
Cao1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay2500 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 125

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất44 kW kW
Trọng lượng hoạt động966 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3322 mm mm
Rộng1504 mm mm
Cao1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất44 kW kW
Trọng lượng hoạt động966 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3322 mm mm
Rộng1504 mm mm
Cao1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...