fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy nén khí

Sullair – 600H

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất205 kW kW
Trọng lượng hoạt động4559 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài4851 mm mm
Rộng2210 mm mm
Cao2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay1800 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất205 kW kW
Trọng lượng hoạt động4559 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài4851 mm mm
Rộng2210 mm mm
Cao2108 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén17 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay1800 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 375

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất84 kW kW
Trọng lượng hoạt động1882 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài2431 mm mm
Rộng1478 mm mm
Cao1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2250 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất84 kW kW
Trọng lượng hoạt động1882 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài2431 mm mm
Rộng1478 mm mm
Cao1461 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén10.6 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2250 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 225H

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất61 kW kW
Trọng lượng hoạt động1234 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3640 mm mm
Rộng1661 mm mm
Cao1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay2500 Vòng/phút Vòng/phút

Pic1897

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất61 kW kW
Trọng lượng hoạt động1234 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3640 mm mm
Rộng1661 mm mm
Cao1521 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén6.4 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc1 Mpa Mpa
Tốc độ quay2500 Vòng/phút Vòng/phút
Đang cập nhật...

Sullair – 125

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất44 kW kW
Trọng lượng hoạt động966 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3322 mm mm
Rộng1504 mm mm
Cao1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1895

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất44 kW kW
Trọng lượng hoạt động966 kg kg
Thể tích bình chứa khím3
Dạng năng lượng cung cấpdiezen
Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài3322 mm mm
Rộng1504 mm mm
Cao1367 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén3.5 m3/phút m3/phút
Áp suất khí làm việc0.7 Mpa Mpa
Tốc độ quay2550 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAS 11 VD – 7

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

420 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1090 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.85 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.54 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

420 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1090 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.85 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.54 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAS 11 SD

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1110 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.6 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.83 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1110 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.6 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.83 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD37P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

37 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1340 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

1690 mm mm

Rộng

1050 mm mm

Cao

1450 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

4.1 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

37 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1340 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

1690 mm mm

Rộng

1050 mm mm

Cao

1450 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

4.1 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD 55 P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

55 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1830 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

6.3 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phútAirman – SAD 55 P

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

55 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1830 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

6.3 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phútAirman – SAD 55 P

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD 45 P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

45 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1750 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

45 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1750 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSK 900 S

Pic1364[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

327.3 kW kW

Trọng lượng hoạt động

6950 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4670 mm mm

Rộng

2100 mm mm

Cao

2315 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

25.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.41 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1364[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

327.3 kW kW

Trọng lượng hoạt động

6950 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4670 mm mm

Rộng

2100 mm mm

Cao

2315 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

25.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.41 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSJ 750 S

Pic1359[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

228 kW kW

Trọng lượng hoạt động

5350 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4300 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2230 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.07 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1359[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

228 kW kW

Trọng lượng hoạt động

5350 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4300 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2230 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.07 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSG 750 S

Pic1362[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

232.4 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1362[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

232.4 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...
Trang 1 / 3123