fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Airman

Airman – SAS 11 VD – 7

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

420 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1090 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.85 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.54 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

420 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1090 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.85 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.54 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAS 11 SD

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1110 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.6 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.83 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

11 kW kW

Trọng lượng hoạt động

400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1110 mm mm

Rộng

680 mm mm

Cao

1270 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

1.6 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.83 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD37P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

37 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1340 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

1690 mm mm

Rộng

1050 mm mm

Cao

1450 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

4.1 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

37 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1340 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

1690 mm mm

Rộng

1050 mm mm

Cao

1450 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

4.1 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD 55 P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

55 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1830 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

6.3 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phútAirman – SAD 55 P

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

55 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1830 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

6.3 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phútAirman – SAD 55 P

 

Đang cập nhật...

Airman – SAD 45 P

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

45 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1750 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

45 kW kW

Trọng lượng hoạt động

1750 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

Điện

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

1990 mm mm

Rộng

1100 mm mm

Cao

1610 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

0.69 Mpa Mpa

Tốc độ quay

Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSK 900 S

Pic1364[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

327.3 kW kW

Trọng lượng hoạt động

6950 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4670 mm mm

Rộng

2100 mm mm

Cao

2315 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

25.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.41 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1364[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

327.3 kW kW

Trọng lượng hoạt động

6950 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4670 mm mm

Rộng

2100 mm mm

Cao

2315 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

25.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.41 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSJ 750 S

Pic1359[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

228 kW kW

Trọng lượng hoạt động

5350 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4300 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2230 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.07 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1359[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

228 kW kW

Trọng lượng hoạt động

5350 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4300 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2230 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

2.07 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSG 750 S

Pic1362[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

232.4 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1362[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

232.4 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSG 1300 S

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

364 kW kW

Trọng lượng hoạt động

8000 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4650 mm mm

Rộng

1870 mm mm

Cao

2050 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

36 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

364 kW kW

Trọng lượng hoạt động

8000 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4650 mm mm

Rộng

1870 mm mm

Cao

2050 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

36 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.27 Mpa Mpa

Tốc độ quay

1800 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSF530S

Pic1346[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

118 kW kW

Trọng lượng hoạt động

3230 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

3650 mm mm

Rộng

1685 mm mm

Cao

2070 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

15.0 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.05 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2500 Vòng/phút Vòng/phút

 

Pic1346[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

118 kW kW

Trọng lượng hoạt động

3230 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

làm mát bằng dầu

Kích thước vận chuyển

Dài

3650 mm mm

Rộng

1685 mm mm

Cao

2070 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

15.0 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.05 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2500 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSF 830

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

206 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

23.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.03 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2200 Vòng/phút Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

206 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4400 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

23.5 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.03 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2200 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...

Airman – PDSF 750 S

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

199 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4300 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.03 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Công suất

199 kW kW

Trọng lượng hoạt động

4300 kg kg

Thể tích bình chứa khí

m3

Dạng năng lượng cung cấp

diezen

Hệ thống làm lạnh

Kích thước vận chuyển

Dài

4000 mm mm

Rộng

1900 mm mm

Cao

2130 mm mm

Thông số làm việc

Lưu lượng khí nén

21.2 m3/phút m3/phút

Áp suất khí làm việc

1.03 Mpa Mpa

Tốc độ quay

2000 Vòng/phút Vòng/phút

 

Đang cập nhật...
Trang 1 / 3123