fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Máy đầm 2 quả đầm kết hợp

Bomag – BW284

Pic880

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm6447 kg kg
Trọng lượng hoạt động12893 kg kg
Tốc độ di chuyển7.2\16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5461 mm mm
Rộng2286 mm mm
Cao2692 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng2134 mm mm
Đường kính1372 mm mm

Động cơ

Mã hiệuQSB5.9-C
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà138 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2200 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh6
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung59.7 Hz Hz
Lực rung18.33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic880

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm6447 kg kg
Trọng lượng hoạt động12893 kg kg
Tốc độ di chuyển7.2\16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5461 mm mm
Rộng2286 mm mm
Cao2692 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng2134 mm mm
Đường kính1372 mm mm

Động cơ

Mã hiệuQSB5.9-C
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà138 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2200 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh6
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung59.7 Hz Hz
Lực rung18.33 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW278

Pic894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5513 kg kg
Trọng lượng hoạt động10669 kg kg
Tốc độ di chuyển8.1/16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5080 mm mm
Rộng2134 mm mm
Cao2667 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng2134 mm mm
Đường kính1219 mm mm

Động cơ

Mã hiệu4B3.9 QSB-C130
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung63 Hz Hz
Lực rung16.49 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5513 kg kg
Trọng lượng hoạt động10669 kg kg
Tốc độ di chuyển8.1/16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5080 mm mm
Rộng2134 mm mm
Cao2667 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng2134 mm mm
Đường kính1219 mm mm

Động cơ

Mã hiệu4B3.9 QSB-C130
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung63 Hz Hz
Lực rung16.49 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW266

Pic896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm4879 kg kg
Trọng lượng hoạt động9352 kg kg
Tốc độ di chuyển8.1/16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5080 mm mm
Rộng1829 mm mm
Cao2667 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1676 mm mm
Đường kính1219 mm mm

Động cơ

Mã hiệu4B3.9 QSB-C130
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung63 Hz Hz
Lực rung14.64 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic896

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm4879 kg kg
Trọng lượng hoạt động9352 kg kg
Tốc độ di chuyển8.1/16.1 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài5080 mm mm
Rộng1829 mm mm
Cao2667 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1676 mm mm
Đường kính1219 mm mm

Động cơ

Mã hiệu4B3.9 QSB-C130
Hãng sản xuấtCummins
Công suất bánh đà97 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung63 Hz Hz
Lực rung14.64 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW190AD-4 AM

Pic893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm6256 kg kg
Trọng lượng hoạt động12200 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h
Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng2160 mm mm
Cao3000 mm mm
Kích thước quả đầm

Chiều rộng2160 mm mm
Đường kính1220 mm mm
Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012 C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3
Bộ tạo rung động

Tần số rung50 Hz Hz
Lực rung24.7 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm6256 kg kg
Trọng lượng hoạt động12200 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h
Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng2160 mm mm
Cao3000 mm mm
Kích thước quả đầm

Chiều rộng2160 mm mm
Đường kính1220 mm mm
Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012 C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3
Bộ tạo rung động

Tần số rung50 Hz Hz
Lực rung24.7 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW190 AD-4HF

Pic892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5849 kg kg
Trọng lượng hoạt động11800 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h
Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng2160 mm mm
Cao3000 mm mm
Kích thước quả đầm

Chiều rộng2000 mm mm
Đường kính1220 mm mm
Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3
Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung18.2 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5849 kg kg
Trọng lượng hoạt động11800 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h
Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng2160 mm mm
Cao3000 mm mm
Kích thước quả đầm

Chiều rộng2000 mm mm
Đường kính1220 mm mm
Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3
Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung18.2 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW161AD-4 HF

Pic530

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5025 kg kg
Trọng lượng hoạt động9900 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1840 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1680 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung16 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic530

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm5025 kg kg
Trọng lượng hoạt động9900 kg kg
Tốc độ di chuyển5.7/11.3 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1840 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1680 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2012C
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà98 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung16 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW151AD-4 HF

Pic899

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm3900 kg kg
Trọng lượng hoạt động8073 kg kg
Tốc độ di chuyển10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1840 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1680 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà60 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung7.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic899

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm3900 kg kg
Trọng lượng hoạt động8073 kg kg
Tốc độ di chuyển10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1840 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1680 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà60 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung7.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW141AD-4

Pic878

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm3700 kg kg
Trọng lượng hoạt động7773 kg kg
Tốc độ di chuyển10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1660 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1500 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà60 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung7.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic878

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm3700 kg kg
Trọng lượng hoạt động7773 kg kg
Tốc độ di chuyển10.5 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài4520 mm mm
Rộng1660 mm mm
Cao3000 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1500 mm mm
Đường kính1220 mm mm

Động cơ

Mã hiệuBF4M 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà60 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh4
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung7.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW135AD

Pic898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1772 kg kg
Trọng lượng hoạt động3562 kg kg
Tốc độ di chuyển5.0 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2590 mm mm
Rộng1380 mm mm
Cao2700 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1300 mm mm
Đường kính800 mm mm

Động cơ

Mã hiệuF3L 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà45.6 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung66 Hz Hz
Lực rung4.47 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic898

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1772 kg kg
Trọng lượng hoạt động3562 kg kg
Tốc độ di chuyển5.0 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2590 mm mm
Rộng1380 mm mm
Cao2700 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1300 mm mm
Đường kính800 mm mm

Động cơ

Mã hiệuF3L 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà45.6 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung66 Hz Hz
Lực rung4.47 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW120AD-4

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1300 kg kg
Trọng lượng hoạt động2600 kg kg
Tốc độ di chuyển6.5/12.0 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2470 mm mm
Rộng1276 mm mm
Cao2490 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1276 mm mm
Đường kính700 mm mm

Động cơ

Mã hiệuD 1703 MDI
Hãng sản xuấtKubota
Công suất bánh đà25.2 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung70 Hz Hz
Lực rung4.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1300 kg kg
Trọng lượng hoạt động2600 kg kg
Tốc độ di chuyển6.5/12.0 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2470 mm mm
Rộng1276 mm mm
Cao2490 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1276 mm mm
Đường kính700 mm mm

Động cơ

Mã hiệuD 1703 MDI
Hãng sản xuấtKubota
Công suất bánh đà25.2 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung70 Hz Hz
Lực rung4.5 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW100AD-4

Pic884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1200 kg kg
Trọng lượng hoạt động2400 kg kg
Tốc độ di chuyển12 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2470 mm mm
Rộng1076 mm mm
Cao2490 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1000 mm mm
Đường kính700 mm mm

Động cơ

Mã hiệuD 1703 MDI
Hãng sản xuấtKubota
Công suất bánh đà25.2 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung70 Hz Hz
Lực rung3.8 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm1200 kg kg
Trọng lượng hoạt động2400 kg kg
Tốc độ di chuyển12 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2470 mm mm
Rộng1076 mm mm
Cao2490 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1000 mm mm
Đường kính700 mm mm

Động cơ

Mã hiệuD 1703 MDI
Hãng sản xuấtKubota
Công suất bánh đà25.2 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung70 Hz Hz
Lực rung3.8 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...

Bomag – BW 138AD

Pic879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm2066 kg kg
Trọng lượng hoạt động4189 kg kg
Tốc độ di chuyển6.0\10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2600 mm mm
Rộng1460 mm mm
Cao2705 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1380 mm mm
Đường kính810 mm mm

Động cơ

Mã hiệuF3L 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà34 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung5.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm

Pic879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượng quả đầm2066 kg kg
Trọng lượng hoạt động4189 kg kg
Tốc độ di chuyển6.0\10 km/h km/h

Kích thước vận chuyển

Dài2600 mm mm
Rộng1460 mm mm
Cao2705 mm mm

Kích thước quả đầm

Chiều rộng1380 mm mm
Đường kính810 mm mm

Động cơ

Mã hiệuF3L 2011
Hãng sản xuấtDeutz
Công suất bánh đà34 kW kW
Tốc độ động cơ khi không tải2800 Vòng/phút Vòng/phút
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Số xi lanh3
Đường kính xi lanhmm
Hành trình pit tôngmm
Dung tích buồng đốtcm3

Bộ tạo rung động

Tần số rung60 Hz Hz
Lực rung5.3 Tấn Tấn
Chiều sâu tác dụngmm
Đang cập nhật...
Trang 4 / 7« First...23456...Last »