fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Kawasaki

Kawasaki – 95ZV2

Pic736[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.4 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

30920 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9280 mm mm

Rộng

3220 mm mm

Cao

3760 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSX15

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

263 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1823 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

136.9 mm mm

Hành trình pit tông

170.2 mm mm

Dung tích buồng đốt

15032 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

190 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

37.5 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Pic736[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.4 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

30920 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9280 mm mm

Rộng

3220 mm mm

Cao

3760 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSX15

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

263 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1823 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

136.9 mm mm

Hành trình pit tông

170.2 mm mm

Dung tích buồng đốt

15032 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

190 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

37.5 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 95ZV

Pic526[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.4 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

30080 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9280 mm mm

Rộng

3220 mm mm

Cao

3760 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSX15

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

255 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1436 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

136.9 mm mm

Hành trình pit tông

170.2 mm mm

Dung tích buồng đốt

15032 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

202 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

34 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-28PR(L-4)

 

Pic526[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.4 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

30080 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9280 mm mm

Rộng

3220 mm mm

Cao

3760 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSX15

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

255 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1436 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

136.9 mm mm

Hành trình pit tông

170.2 mm mm

Dung tích buồng đốt

15032 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

202 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

34 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-28PR(L-4)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 95ZIV2

Pic508[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

29416 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9250 mm mm

Rộng

3200 mm mm

Cao

3905 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

N14 – C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

233 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1328 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

202 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Pic508[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

29416 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9250 mm mm

Rộng

3200 mm mm

Cao

3905 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

N14 – C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

233 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1328 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

202 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 95ZIV

Pic599[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

28880 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9210 mm mm

Rộng

3200 mm mm

Cao

3870 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

N14 – C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

233 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1328 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

189 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Pic599[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

5.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

28880 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

9210 mm mm

Rộng

3200 mm mm

Cao

3870 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

500 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3220 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1350 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

N14 – C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

233 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1328 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

189 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5×25-22PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 95ZIII

Pic598[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.9 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

28305 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8955 mm mm

Rộng

3190 mm mm

Cao

3860 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

490 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3200 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1355 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

NTA-855-C335

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

230 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1390 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

189 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

7.5/14.5/22.6/36.6 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5-25-22PR(L-3)

 

Pic598[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.9 m3 m3

Chiều rộng gầu

3450 mm mm

Trọng lượng hoạt động

28305 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8955 mm mm

Rộng

3190 mm mm

Cao

3860 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

490 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3200 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1355 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

NTA-855-C335

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

230 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1390 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

140 mm mm

Hành trình pit tông

152 mm mm

Dung tích buồng đốt

14010 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

189 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

7.5/14.5/22.6/36.6 km/h km/h

Kiểu lốp

29,5-25-22PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 90ZV2

Pic579[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

23250 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8700 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3130 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1180 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSM11

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

161 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1450 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

147.1 mm mm

Dung tích buồng đốt

10830 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

103 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

33.5 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Pic579[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

23250 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8700 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3130 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1180 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSM11

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

161 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1450 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

147.1 mm mm

Dung tích buồng đốt

10830 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

103 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

33.5 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 90ZV

Pic874[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

23280 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8700 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3130 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1180 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSM11

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

204 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1450 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

147.1 mm mm

Dung tích buồng đốt

10830 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

143 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

34 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Pic874[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.0 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

23280 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8700 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3130 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1180 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSM11

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

204 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1450 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

147.1 mm mm

Dung tích buồng đốt

10830 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

143 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

34 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 90ZIV2

Pic875[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21890 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8335 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

M11-C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1127 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10817 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

142 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

31 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Pic875[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21890 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8335 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

M11-C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1127 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10817 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

142 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

31 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 90ZIV

Pic596[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21870 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8335 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3530 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

M11-C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1127 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10817 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

74 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

6.8/11.5/19.4/33 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Pic596[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21870 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8335 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3530 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

M11-C

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1127 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10817 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

74 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

6.8/11.5/19.4/33 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 90ZIII

Pic577[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21770 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8370 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3530 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

LTA-10-C290

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1150 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10014 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

140 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

33 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5-25-20PR(L-3)

 

Pic577[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

21770 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8370 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3530 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

515 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3020 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1240 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

LTA-10-C290

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

190 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2100 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1150 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

125 mm mm

Hành trình pit tông

136 mm mm

Dung tích buồng đốt

10014 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

140 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

33 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5-25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 85ZV2

Pic114[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

20990 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8145 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

520 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3190 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1025 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSC8.3

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

166 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2200 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1060 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

114 mm mm

Hành trình pit tông

135 mm mm

Dung tích buồng đốt

8850 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35.8 km/h km/h

Kiểu lốp

26.5-25-20PR(L-3)

 

Pic114[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

4.8 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

20990 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8145 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

520 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3190 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1025 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSC8.3

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

166 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2200 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

1060 N.m N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

114 mm mm

Hành trình pit tông

135 mm mm

Dung tích buồng đốt

8850 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35.8 km/h km/h

Kiểu lốp

26.5-25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...

Kawasaki – 85ZV

Pic575[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.7 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

20790 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8145 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

520 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3000 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1095 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSL9

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

174 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2200 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

114 mm mm

Hành trình pit tông

144.5 mm mm

Dung tích buồng đốt

8850 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

85 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35.8 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Pic575[1]

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Dung tích gầu tiêu chuẩn

3.7 m3 m3

Chiều rộng gầu

3100 mm mm

Trọng lượng hoạt động

20790 kg kg

Kích thước vận chuyển

Dài

8145 mm mm

Rộng

2930 mm mm

Cao

3535 mm mm

Khoảng sáng gầm máy

520 mm mm

Phạm vi hoạt động

Chiều cao dỡ tải lớn nhất

3000 mm mm

Tầm vươn xa nhất

1095 mm mm

Động cơ

Mã hiệu

QSL9

Hãng sản xuất

Cummins

Công suất bánh đà

174 kW kW

Tốc độ động cơ khi không tải

2200 Vòng/phút Vòng/phút

Mô men xoắn lớn nhất

N.m

Số xi lanh

6

Đường kính xi lanh

114 mm mm

Hành trình pit tông

144.5 mm mm

Dung tích buồng đốt

8850 cm3 cm3

Hệ thống thuỷ lực

Kiểu bơm thuỷ lực

Bơm bánh răng

Lưu lượng

85 Lit/phút Lit/phút

Áp suất làm việc của hệ thống

21 Mpa Mpa

Bộ di chuyển

Tốc độ di chuyển

35.8 km/h km/h

Kiểu lốp

26,5×25-20PR(L-3)

 

Đang cập nhật...
Trang 1 / 512345