fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Soosan – SC S1516

Pic2555

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng50 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa27.7 m m
Bán kính làm việc24.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ6.35 m m
Tốc độ tời nâng15.7 (thấp) / 35.52 (cao) m/phút m/phút