fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Cẩu lắp trên xe tải

Soosan – SC S263

Pic2541

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng4.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa8 m m
Bán kính làm việc6.2 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ3.12 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút

Pic2541

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng4.2 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa8 m m
Bán kính làm việc6.2 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu2.5 – 3.5 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 3 đốt
Độ mở dầm đỡ3.12 m m
Tốc độ tời nâng17 m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S1716

Pic2557

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng58 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa29.7 m m
Bán kính làm việc27.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ7.1 m m
Tốc độ tời nâng9.2 (thấp) / 16 (cao) m/phút m/phút

Pic2557

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng58 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa29.7 m m
Bán kính làm việc27.4 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ7.1 m m
Tốc độ tời nâng9.2 (thấp) / 16 (cao) m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S1516L

Pic2556

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng50 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa30.1 m m
Bán kính làm việc27.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ7 m m
Tốc độ tời nâng9.2 (thấp) / 16 (cao) m/phút m/phút

Pic2556

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng50 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa30.1 m m
Bán kính làm việc27.1 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ7 m m
Tốc độ tời nâng9.2 (thấp) / 16 (cao) m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S1516

Pic2555

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng50 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa27.7 m m
Bán kính làm việc24.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ6.35 m m
Tốc độ tời nâng15.7 (thấp) / 35.52 (cao) m/phút m/phút

Pic2555

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng50 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa27.7 m m
Bán kính làm việc24.6 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 15 Tấn Tấn
Kiểu cần nângcần ăng ten 6 đốt
Độ mở dầm đỡ6.35 m m
Tốc độ tời nâng15.7 (thấp) / 35.52 (cao) m/phút m/phút
Đang cập nhật...

Soosan – SC S1015L

Pic2554

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng36 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa23 m m
Bán kính làm việc20.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ6.18 m m
Tốc độ tời nâng13 (thấp) / 23 (cao) m/phút m/phút

Pic2554

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Tải trọng nâng36 Tấn.m Tấn.m
Chiều cao nâng tối đa23 m m
Bán kính làm việc20.7 m m
Trọng lượng xe tải lắp cẩu> 11 Tấn Tấn
Kiểu cần nângCần ăng ten 5 đốt
Độ mở dầm đỡ6.18 m m
Tốc độ tời nâng13 (thấp) / 23 (cao) m/phút m/phút
Đang cập nhật...
Trang 2 / 212