fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Bơm bê tông (bơm cố định)

Schwing – WP 750-18 X

Pic1885

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3243 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm

Pic1885

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3243 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 750-15 X

Pic1884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3153 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)38 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm

Pic1884

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3153 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012
Công suất bánh đà75 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)38 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 301 X

Pic1881

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3159 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4390 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao2100 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 1012
Công suất bánh đà60 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)26 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1295 mm mm

Pic1881

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3159 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4390 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao2100 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 1012
Công suất bánh đà60 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)26 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1295 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 1250 X

Pic1887

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng4173 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng87 m m

Kích thước vận chuyển

Dài5300 mm mm
Rộng1930 mm mm
Cao2210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 1013C
Công suất bánh đà112 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)73 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)65 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1372 mm mm

Pic1887

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng4173 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng87 m m

Kích thước vận chuyển

Dài5300 mm mm
Rộng1930 mm mm
Cao2210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 1013C
Công suất bánh đà112 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)73 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)65 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1372 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – WP 1000 X

Pic1886

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3289 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012C
Công suất bánh đà99 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm

Pic1886

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng3289 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4673 mm mm
Rộng1676 mm mm
Cao2108 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2012C
Công suất bánh đà99 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2500 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)54 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanLong Rock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1300 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 88

Pic1891

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1225 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang150 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng46 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3710 mm mm
Rộng1610 mm mm
Cao1700 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà23 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)19 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)35 Bar Bar
Đường kính ống bơm75 mm mm
Kiểu vanVan bi

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích600 Lít Lít
Chiều cao1370 mm mm

Pic1891

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1225 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang150 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng46 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3710 mm mm
Rộng1610 mm mm
Cao1700 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà23 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)19 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)35 Bar Bar
Đường kính ống bơm75 mm mm
Kiểu vanVan bi

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích600 Lít Lít
Chiều cao1370 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 305

Pic1894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1520 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3785 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1675 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz FL 3112011
Công suất bánh đà36 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)23 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)43 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1117 mm mm

Pic1894

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1520 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3785 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1675 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz FL 3112011
Công suất bánh đà36 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)23 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)43 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1117 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 204

Pic1893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1315 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3556 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)15 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)43 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1041 mm mm

Pic1893

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1315 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang244 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng60 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3556 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)15 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)43 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1041 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – P 103

Pic1892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1270 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng77 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3556 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)8 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm76 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1016 mm mm

Pic1892

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng1270 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang300 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng77 m m

Kích thước vận chuyển

Dài3556 mm mm
Rộng1625 mm mm
Cao1549 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz F 2 L2011
Công suất bánh đà22 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2700 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)8 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm76 mm mm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1016 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – HBV 160

Pic1879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng2180 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4220 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao1880 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuBF 4 L 2011
Công suất bánh đà51 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu vanball

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1346 mm mm

Pic1879

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng2180 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4220 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao1880 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuBF 4 L 2011
Công suất bánh đà51 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2300 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh4

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm100 mm mm
Kiểu vanball

Phểu chứa

Kiểu
Dung tíchLít
Chiều cao1346 mm mm
Đang cập nhật...

Schwing – BPA 8800

Pic1890

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượngkg
Khoảng cách bơm theo phương ngangm
Khoảng cách bơm theo phương đứngm

Kích thước vận chuyển

Dài8250 mm mm
Rộng2460 mm mm
Cao3210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu
Công suất bánh đà432 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2100 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)82.1 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)244 Bar Bar
Đường kính ống bơmmm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích600 Lít Lít
Chiều caomm

Pic1890

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượngkg
Khoảng cách bơm theo phương ngangm
Khoảng cách bơm theo phương đứngm

Kích thước vận chuyển

Dài8250 mm mm
Rộng2460 mm mm
Cao3210 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệu
Công suất bánh đà432 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tải2100 Vòng/phút Vòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)82.1 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)244 Bar Bar
Đường kính ống bơmmm
Kiểu van

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích600 Lít Lít
Chiều caomm
Đang cập nhật...

Schwing – BPA 500

Pic1883

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng2360 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4220 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao1930 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2011
Công suất bánh đà54 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanRock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1219 mm mm

Pic1883

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Khối lượng2360 kg kg
Khoảng cách bơm theo phương ngang354 m m
Khoảng cách bơm theo phương đứng100 m m

Kích thước vận chuyển

Dài4220 mm mm
Rộng1680 mm mm
Cao1930 mm mm

Động cơ diezen

Mã hiệuDeutz BF 4 M 2011
Công suất bánh đà54 kW kW
Mô men xoắn lớn nhấtN.m
Tốc độ động cơ khi không tảiVòng/phút
Số xi lanh

Thông số bơm

Công suất (phía cần/phía pit tông)35 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)76 Bar Bar
Đường kính ống bơm125 mm mm
Kiểu vanRock

Phểu chứa

Kiểu
Dung tích310 Lít Lít
Chiều cao1219 mm mm
Đang cập nhật...
Trang 1 / 212