fbpx

Phụ tùng Cơ giới 247.

Bơm bê tông (bơm cần)

Schwing – S 61 SX

Pic1857

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3 m m

Kích thước vận chuyển

Dài13020 mm mm
Rộngmm
Cao3900 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất61 m m
Tầm xa bơm lớn nhất56.4 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm

Pic1857

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3 m m

Kích thước vận chuyển

Dài13020 mm mm
Rộngmm
Cao3900 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất61 m m
Tầm xa bơm lớn nhất56.4 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm
Đang cập nhật...

Schwing – S 58 SX

Pic1856

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3 m m

Kích thước vận chuyển

Dài12630 mm mm
Rộngmm
Cao3900 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất57.24 m m
Tầm xa bơm lớn nhất53.4 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm

Pic1856

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3 m m

Kích thước vận chuyển

Dài12630 mm mm
Rộngmm
Cao3900 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất57.24 m m
Tầm xa bơm lớn nhất53.4 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm
Đang cập nhật...

Schwing – S 47 SX

Pic1860

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.74 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất47 m m
Tầm xa bơm lớn nhất43.1 m m
Độ sâu bơm lớn nhất33.12 m m

Pic1860

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.74 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất47 m m
Tầm xa bơm lớn nhất43.1 m m
Độ sâu bơm lớn nhất33.12 m m
Đang cập nhật...

Schwing – S 41 SX

Pic1877

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm114 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.7 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-5
Công suất (phía cần/phía pit tông)138 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)80 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất41 m m
Tầm xa bơm lớn nhất36.5 m m
Độ sâu bơm lớn nhất26.4 m m

Pic1877

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm114 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.7 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-5
Công suất (phía cần/phía pit tông)138 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)80 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất41 m m
Tầm xa bơm lớn nhất36.5 m m
Độ sâu bơm lớn nhất26.4 m m
Đang cập nhật...

Schwing – S 31 EZ

Pic1867

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3.8 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10020 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất31 m m
Tầm xa bơm lớn nhất27 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm

Pic1867

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm3.8 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10020 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất31 m m
Tầm xa bơm lớn nhất27 m m
Độ sâu bơm lớn nhấtm
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 55

Pic1858

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.74 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất55 m m
Tầm xa bơm lớn nhất51 m m
Độ sâu bơm lớn nhất42 m m

Pic1858

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm112 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm2.74 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất55 m m
Tầm xa bơm lớn nhất51 m m
Độ sâu bơm lớn nhất42 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 52

Pic1859

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài13300 mm mm
Rộngmm
Cao4000 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất52 m m
Tầm xa bơm lớn nhất48 m m
Độ sâu bơm lớn nhất38 m m

Pic1859

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài13300 mm mm
Rộngmm
Cao4000 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2525H-6
Công suất (phía cần/phía pit tông)163 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)81 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất52 m m
Tầm xa bơm lớn nhất48 m m
Độ sâu bơm lớn nhất38 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 39 X

Pic1861

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất39 m m
Tầm xa bơm lớn nhất35 m m
Độ sâu bơm lớn nhất26.7 m m

Pic1861

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dàimm
Rộngmm
Caomm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất39 m m
Tầm xa bơm lớn nhất35 m m
Độ sâu bơm lớn nhất26.7 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 34 X

Pic1863

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10710 mm mm
Rộngmm
Cao3600 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất34 m m
Tầm xa bơm lớn nhất27.5 m m
Độ sâu bơm lớn nhất21.6 m m

Pic1863

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10710 mm mm
Rộngmm
Cao3600 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất34 m m
Tầm xa bơm lớn nhất27.5 m m
Độ sâu bơm lớn nhất21.6 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 32 XL

Pic1865

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10380 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất32 m m
Tầm xa bơm lớn nhất25.7 m m
Độ sâu bơm lớn nhất20.7 m m

Pic1865

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10380 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu2023-4
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)70 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất32 m m
Tầm xa bơm lớn nhất25.7 m m
Độ sâu bơm lớn nhất20.7 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 32 XG

Pic1866

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10380 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu1200
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)53 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất32 m m
Tầm xa bơm lớn nhất25.7 m m
Độ sâu bơm lớn nhất20.7 m m

Pic1866

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần4
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10380 mm mm
Rộngmm
Cao3870 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu1200
Công suất (phía cần/phía pit tông)130 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)53 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất32 m m
Tầm xa bơm lớn nhất25.7 m m
Độ sâu bơm lớn nhất20.7 m m
Đang cập nhật...

Schwing – KVM 28 X

Pic1868

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần3
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10660 mm mm
Rộngmm
Cao3810 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu900
Công suất (phía cần/phía pit tông)90 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)60 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất28 m m
Tầm xa bơm lớn nhất24 m m
Độ sâu bơm lớn nhất1

Pic1868

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Thông số chung

Trọng lượngkg
Số đốt cần3
Đường kính ống bơm125 mm mm
Chiều dài đoạn ống mềm4 m m

Kích thước vận chuyển

Dài10660 mm mm
Rộngmm
Cao3810 mm mm

Thông số bơm

Mã hiệu900
Công suất (phía cần/phía pit tông)90 m3/giờ m3/giờ
Áp suất (phía cần/phía pit tông)60 Bar Bar

Thông số làm việc

Chiều cao bơm lớn nhất28 m m
Tầm xa bơm lớn nhất24 m m
Độ sâu bơm lớn nhất1
Đang cập nhật...
Trang 1 / 512345