Xin chào, quý khách! [ Đăng ký tài khoản | Đăng nhậprssdownload (1)

Soosan Soosan – SC S867LS

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2553

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m Bán kính làm việc 22.3 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

657 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S866LS

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2551

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m Bán kính làm việc 19.6 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt Độ mở dầm đỡ 6.0 (trước), 4.3 (sau) m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

479 total views, 1 today

Soosan Soosan – SC S747L

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2552

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 24.5 m m Bán kính làm việc 22.3 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 7 đốt Độ mở dầm đỡ 5.6 m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

618 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S746L

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2550

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 17.5 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 21.8 m m Bán kính làm việc 19.6 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt Độ mở dầm đỡ 5.6 m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

558 total views, 1 today

Soosan Soosan – SC S736LII

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2549

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 20.8 m m Bán kính làm việc 18.8 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 6 đốt Độ mở dầm đỡ 5.35 m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

647 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S736

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2548

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 17.4 m m Bán kính làm việc 15.4 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng cần ăng ten 6 đốt Độ mở dầm đỡ 5.35 m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

596 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S735

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2547

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 15 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 15.2 m m Bán kính làm việc 13.3 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu > 5 Tấn Tấn Kiểu cần nâng cần ăng ten 5 đốt Độ mở dầm đỡ 5.35 m m Tốc độ tời nâng 14 m/phút m/phút

499 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S513

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2546

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 11 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 10.1 m m Bán kính làm việc 8 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu 5 - 11 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 3 đốt Độ mở dầm đỡ 4 m m Tốc độ tời nâng 10 m/phút m/phút

609 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S335

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2545

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 7.7 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 14.2 m m Bán kính làm việc 12.1 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 - 8 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 5 đốt Độ mở dầm đỡ 4.09 m m Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

480 total views, 0 today

Soosan Soosan – SC S334

| Cẩu lắp trên xe tải, Soosan | 23/09/2014

Pic2544

Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Tải trọng nâng 8 Tấn.m Tấn.m Chiều cao nâng tối đa 11.9 m m Bán kính làm việc 9.7 m m Trọng lượng xe tải lắp cẩu 4.5 - 8 Tấn Tấn Kiểu cần nâng Cần ăng ten 4 đốt Độ mở dầm đỡ 4.09 m m Tốc độ tời nâng 17 m/phút m/phút

558 total views, 0 today

Page 1 of 212
 • Pic1191

  Doosan - S 55W

  by on 21/09/2014

  Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 5550 kg kg Lực đào xi lanh gầu 35.5 kN kN Lực đào xi lanh tay ...

 • Pic254[1]

  Komatsu - PC 450

  by on 18/07/2014

    Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 44845 kg kg Lực đào xi lanh gầu 280 kN kN Lực đà...

 • Pic2210[1]

  Komatsu - PC 2000-8

  by on 17/07/2014

    Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 200000 kg kg Lực đào xi lanh gầu 626 kN kN ...

 • Pic1258[1]

  Sumitomo - SH 120

  by on 29/07/2014

    Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 12000 kg kg Lực đào xi lanh gầu 90 kN kN Lực đào xi ...

 • Pic609[1]

  Komatsu - PC 78US

  by on 18/07/2014

    Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 7190 kg kg Lực đào xi lanh gầu 62 kN kN Lực đào ...

Quảng cáo